Kia Kaha

Welcome to Kia Kaha.

Kia Kaha Year 8’s 2023

(Back from left) Danika Boulton, Tori McCutcheon, Kath Smith, Lily Kyle

(Front from left) Chase Reiri, Jayden Derbidge, Ryan Boblea